SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự công ty HTTL
Cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự công ty HTTL

Công Ty TNHH Thiết Kế Nội Thất HTTL

Các phòng ban chính của chúng tôi bao gồm:

I: Ban Giám Đốc Công Ty

II: Phòng Kinh Doanh: gồm Bộ phận chăm sóc khách hàng + Bộ phận báo giá công trình

II: Phòng Kỹ Thuật: Phòng thiết kế + Phòng thi công + Xưởng mộc

II: Phòng Hành Chính: Tuyển dụng nhân sự + Tài chính kế toán

III: Phòng giám sát thi công và nghiệm thu công trình